Ordförklaringar för poker

Ibland kan det vara knepigt att förstå all termer inom poker. I denna lista ska jag försöka att samla in pokertermer som kan behöva förtydligande.

All-in - Att satsa alla sina marker på en gång.

Bluff - Att försöka lura motspelarna att tro att man har en bättre eller sämre hand än man egentligen har

Checkat - Passa till nästa spelare

Chip leader - Benämning på den som för tillfället sitter med flest marker.

Community kort - De fem öppna korten som ligger synliga på bordet. Dessa kort får användas av samtliga spelare för att tillsammans med hålkorten bilda bästa möjliga hand.

Dealer - Den spelare från vars position korten vid bordet delas ut. Markeras med en knapp som roterar medurs vid varje ny giv. Spelar man på ett kasino är det dock alltid en representant från kasinot som är dealer.

Floppen - Namn för andra satsningsrundan

Hand - De kort man har på handen i kombination med korten på bordet.

Heads-up - När bara två deltagare är kvar vid bordet och spelar mot varandra.

Hålkort - Namnet på de dolda korten som spelaren har på handen

Lilla mörken (smal blind) - En insats som första aktiva spelare till vänster om givaren måste lägga. Lilla mörken är hälften av stora mörken. Summorna på mörkarna varierar från bord till bord.

Lägga sig - När man avstår från fortsatt spel och slänger sina kort

Mörken (blind) - Insats som görs av en eller flera spelare före en giv. Stora mörken är dubbelt så stor som den lilla mörken

Rivern - Fjärde (och ofta sista) satsningsrundan

Satsa (bet) - När man i en satsningsrunda är först ut med att lägga marker i potten

Stora mörken (big blind) - En insats som spelaren till vänster om lilla mörken måste lägga. Storleken på denna varierar från bord till bord.

Syna (call) - Om en spelare satsar så synar man genom att lägga samma belopp och fortsätter då att vara med i spelet

Turnen - Tredje satsningsrundan i spelet