Grundläggande om Pokerkort och Handrankningar

I poker används en standardkortlek om 52 kort, indelad i fyra färger: hjärter, spader, ruter och klöver. Varje färg har tretton valörer: ess, kung, dam, knekt och nummerkorten 10 ner till 2. När det gäller rankning av individuella kort, rankas esset som det högsta kortet, följt av kung, dam, knekt, och så vidare ner till 2. Dock kan esset fungera som både högt och lågt kort beroende på handens kontext. Till exempel, i en stege med ess, 2, 3, 4 och 5 räknas esset som det lägsta kortet, medan ett par i ess är det högsta paret man kan ha.

Ett viktigt element att förstå i poker är att färgen på korten inte påverkar handens rankning. Med andra ord, en stege i hjärter är lika mycket värd som en stege i klöver, och ett par i ess av spader är lika mycket värt som ett par i ess av ruter. Vill du ha fler kunskaper i termer så se vår ordlista för poker.

färg stege poker

Rankning av Pokerhänder:

Händerna i poker rankas utifrån kombinationen av kort en spelare har. Här är de klassiska handrankningarna i poker, från högst till lägst:

  1. Royal Flush: Ess, kung, dam, knekt och 10, alla av samma färg.
  2. Straight Flush: Fem på varandra följande kort av samma färg.
  3. Fyrtal (Four of a Kind): Fyra kort av samma valör.
  4. Kåk (Full House): Tre kort av en valör och två kort av en annan valör.
  5. Flush: Fem kort av samma färg, men inte i sekvens.
  6. Stege (Straight): Fem på varandra följande kort av olika färger.
  7. Triss (Three of a Kind): Tre kort av samma valör.
  8. Två Par (Two Pair): Två kort av en valör tillsammans med två kort av en annan valör.
  9. Par (One Pair): Två kort av samma valör.
  10. Högt Kort (High Card): Ingen av de ovanstående kombinationerna. Handen värderas efter det högsta kortet.

Det är väsentligt för spelare att känna till dessa rankningar, eftersom det hjälper dem att bestämma bästa möjliga hand de kan bilda, samt att utvärdera styrkan av motståndarnas potentiella händer.

/Pokerregler.org