Regler för Texas Hold´em

Texas Hold’em, ofta kallat den ultimata formen av poker, är inte bara en fråga om tur. Strategi, psykologi och skicklighet spelar alla en roll. Låt oss dyka djupare in i spelets struktur och nyanser.

Historisk bakgrund

Texas Hold’em sägs ha sitt ursprung i Robstown, Texas, under början av 1900-talet. Spelet spred sig snabbt genom Texas innan det tog hela världen med storm, särskilt efter att World Series of Poker (WSOP) började 1970.

Spelets uppbyggnad

 1. Mörkarna (Blinds)
  • Lilla mörken (small blind) och stora mörken (big blind) introducerar satsningar i spelet. De representerar de obligatoriska satsningar som två spelare måste göra för att starta en hand.
 2. Första satsningsrundan (Pre-flop)
  • Efter att mörkarna har placerats, får varje spelare två privata kort (hålkort) som bara de kan se. Därefter börjar satsningsrundan där spelarna kan välja mellan att syna, höja eller lägga sig. Det är viktigt att notera att i No Limit Texas Hold’em, kan en spelare satsa alla sina marker när som helst.
 3. Andra satsningsrundan (The Flop)
  • Tre gemensamma kort (community cards) placeras i mitten av bordet. Dessa kort kan användas av alla spelare tillsammans med deras hålkort för att skapa en bästa möjliga hand. En ny satsningsrunda börjar, och spelarna kan välja mellan att checka, satsa, syna, höja eller lägga sig.
 4. Tredje satsningsrundan (The Turn)
  • Ett fjärde gemensamt kort placeras på bordet. Satsningar fortsätter som tidigare.
 5. Fjärde satsningsrundan (The River)
  • Ett femte och sista gemensamt kort placeras ut. Detta följs av den sista satsningsrundan.
 6. Avslöjande (Showdown)
  • Efter den sista satsningsrundan avslöjar spelarna sina hålkort. Den spelare som har den bästa fem-korts handen vinner potten. Det kan även hända att två eller flera spelare har lika bra händer och delar då på potten.

Nyanser och strategi

 • Position: Var du sitter vid bordet kan ha stor påverkan på ditt spel. Att agera sist kan ge dig värdefull information om hur andra spelare satsar och vad de möjligtvis håller på handen.
 • Potodds: Detta är ett koncept som beskriver förhållandet mellan den aktuella storleken på potten och kostnaden för en föreslagen satsning. Det hjälper dig att avgöra om det är värt att fortsätta handen baserat på den potentiella utbetalningen jämfört med risken.
 • Starthänder: Inte alla händer är värda att spela. Veta vilka starthänder som är starka kan hjälpa dig att fatta bättre beslut redan från början.

Sammanfattning

Texas Hold’em är ett komplicerat spel som kräver både taktik och intuition. Det är inte bara en kamp om vem som har den bästa handen, utan också om vem som kan läsa sina motståndare bäst, hantera risk och agera strategiskt under tryck. Med kunskap och erfarenhet kommer du att bli en bättre spelare och kunna njuta av spelets utmaningar på en högre nivå.

/Pokerregler.org